Najładniejsze orszaki ślubne

Zgodnie z tradycją pan młody powinien czekać na pannę młodą razem z księdzem, przy ołtarzu do którego jego przyszłą małżonkę powinien doprowadzić jej ojciec, często towarzyszyły tej parze dodatkowo dzieci niosąc obrączki i sypiące płatki kwiatów.

Pan młody całuje swoją wybrankę w rękę, a ona ustawia się po jego prawej stronie i tak dążą wspólnie do ołtarza. Towarzyszą im, po stronie panny młodej świadkowa, natomiast świadek jest oczywiście po stronie pana młodego.

Oczywiście nie ma narzuconych reguł, wszystko może zostać zmienione, przeinaczone, no może poza tym faktem że jednak kobieta stoi po prawej stronie (nie dotyczy to jednak wojskowych biorących ślub w mundurze). Już w drodze do ołtarza zwykle młodym towarzyszy dobrana specjalnie na tę uroczystość muzyka (zwykle coś z Purcellego, Wagnera, lub Bacha).

Na zakończenie ślubu kościelnego znów zwykle tworzony jest orszak jednakże w nieco innej kolejności. Z kościoła w rytmie marszu Mendelsona, lub Ave Maryja, wychodzi świeżo upieczone małżeństwo, następnie świadkowie, rodzice i goście weselni.